23 jan, 2018

Säkerhetsbranschen till regeringen: ”Se över bevakningslagen”

Det går inte att lösa de akuta problemen inom Polisen genom att utbilda fler poliser eftersom dessa inte kommer att kunna tjänstgöra förrän i bästa fall 2022. Regeringen och övriga samhället bör istället använda de 30 000 personer som i dag arbetar i säkerhetsbranschen, skriver Björn Eriksson, ordförande för Säkerhetsbranschen, och Johan Färm, AD Addici Security, i en debattartikel i Dagens Industri.

Björn Eriksson och Johan Färm börjar sin artikel med att slå hål på tre olika myter om Polisen. Den första myten är att det går att lösa de akuta problemen inom Polisen genom att anställa fler poliser.

”Det tar minst tre år att utbilda en polis och alla kan inte utbildas samtidigt. De första av de tusentals nya poliserna kommer i bästa fall att kunna börja tjänstgöra från och med år 2022. Vi kommer alltså att leva med en fortsatt polisbrist i många år framöver”, skriver de i debattartikeln.

Den andra myten är att ett återinförande av Beredskapspolisen – eller möjligheter att låta militära förband biträda Polisen – skulle lyfta Polisen ut dagens krissituation.

”Att inkalla civilförsvarspliktiga eller avdela militära förband för att lösa rena polisuppgifter eller avlasta Polisen i fredstid, vore inget annat än en ren kapitulation från samhällets sida i samhällskontraktet med medborgarna”, menar de.

Den tredje myten är att Polisen har ett våldsmonopol i dagens Sverige.

”Vi har sedan årtionden ett system i Sverige med ordningsvakter som är utbildade och förordnade av Polisen. Vi har också nära 30 000 anställda i auktoriserade bevakningsföretag, som anlitas av bland annat statliga myndigheter, kommuner och näringslivet”, skriver de.

En av de konkreta åtgärder som Björn Eriksson och Johan Färm förespråkar är att regeringen bör se över bevakningslagen.

”Vi har i olika sammanhang framhållit att den nuvarande bevakningslagen från 1974 som reglerar ansvaret mellan Polisen och säkerhetsbranschen har blivit allt mer obsolet. Under de mer än 40 år som har gått sedan lagen skrevs har samhällsbilden förändrats och nya förutsättningar har tillkommit, inte minst på det tekniska området. Vi behöver nu snabbt vidta åtgärder för att förbättra ordningen och säkerheten i samhället”, skriver de.


Publicerad av: SecurityUser
Publicerad : 2018-01-22

Liknande artiklar