Säkerhetslösningar som förstärker er bransch

Vi har en större bredd på lösningar för era säkerhetsbehov

Nedan kan du läsa mer om de olika lösningar vi på Rapid tagit fram för att täcka de problem och krav som branscher ställs inför. Vi finns alltid tillgängliga för svar på funderingar och frågor kring era behov.

Logistik - Rapid Säkerhet AB Logistik
Handel - Rapid Säkerhet AB Handel
Återvinning - Rapid Säkerhet AB Återvinning
Privat - Rapid Säkerhet AB Privat
Bygg - Rapid Säkerhet AB Bygg
Industri - Rapid Säkerhet AB Industri
Kontor - Rapid Säkerhet AB Kontor
Fastighet - Rapid Säkerhet AB Fastighet

Intresserad?

Hör gärna av er på 08-564 202 00,

eller skriv in dina uppgifter så kontaktar vi dig.

  Alla våra säkerhetstjänster

  Kameratjänst - Rapid Säkerhet AB Kameratjänst

  Rapid Säkerhet kan hjälpa er med ett övervakningssystem till ert företag. Vi kan med vår kameraövervakning se vad som händer – när det händer.
  Detta gör att våra operatörer kan följa förloppet i realtid. Vi ser händelsen som utlöste larm och kan samtidigt följa det live.
  Det gör att vi kan ta rätt beslut snabbt och ser till att larmet får rätt prioritering.
  Till exempel: vid verifierat larm utför operatören överenskommen åtgärd och vid pågående brott tillkallas polis omedelbart.
  En kameraanläggning med videoanalys förebygger inbrott, stöld och skadegörelse samt minskar risken för brand, hot och våld.
  Kameraövervakning med inspelning förenklar bevisföring, identifiering och kartläggning.

  Personlarm - Rapid Säkerhet AB Personlarm

  Rapid Säkerhets Personlarm gör ensamarbete tryggare. Med ett tryck på larmknappen får vår larmcentral information om vem den nödställde är och vilken position personen har. Samtidigt kopplas ett röstsamtal upp och operatören kan höra vad som händer och hur situationen utvecklas. Beroende på händelseförlopp och förutbestämd larmplan ser operatören till att rätt hjälpinsatser kommer på plats.

  Säkerhetsanalys - Rapid Säkerhet AB Säkerhetsanalys

  Alla verksamheter utsätts löpande för olika yttre eller inre hot och risker. Rapid Säkerhet har mångårig erfarenhet av säkerhetsanalyser och riskbedömningar. Vi har de verktyg som behövs och erbjuder bland annat

  • Säkerhetsredovisning av er verksamhet
  • Identifiering och värdering av risker
  • Åtgärder av risker och hot i verksamheten
  • Kostnadseffektiv lösning för att skydda affärsvärde

  Ronderande bevakning - Rapid Säkerhet AB Ronderande bevakning

  Rapid Säkerhets Ronderande Bevakning utförs med förebyggande säkerhet i åtanke.
  Vår bevakningspersonal utför förebyggande åtgärder mot brand, skada, inbrott och olycka. Uppgiften är att upptäcka och förebygga skador i ett så tidigt skedde som möjligt. Bevakningsfrekvens för varje enskilt objekt avseende yttre respektive inre tillsyn beslutas vid regelbundna planeringsmöten. Särskild bevakningsinstruktion tas fram för varje ronderingsuppdrag. Iakttagelser, åtgärder och händelser rapporteras utförligt i realtid. Med vår Webbaserade kundportal kan våra kunder med egen inloggning hämta rapporter och statistik

  Hamnbevakning - Rapid Säkerhet AB Hamnbevakning

  Rapid Säkerhet övervakar hamnanläggningar med teknik och personell bevakning. Våra hamn- och sjöfartskyddskontrollanter är specialutbildade väktare som kontrollerar bland annat personal och passagerare, bagage och gods som ska tas in på hamnområdet eller ombord på passagerarkryssningar. 

  Områdesbevakning - Rapid Säkerhet AB Områdesbevakning

  Områdesbevakning är en kostnadseffektiv bevakningstjänst som innebär att flera kunder i ett område delar på kostnaden för en egen väktare som regelbundet patrullerar varuhus, bostad- eller företagsområden för att minska skadegörelse eller stölder. Eftersom väktaren befinner sig i området förebyggs brott under bevakningstiden. En annan fördel är att vår väktare snabbt kan vara på plats vid larm, olyckor eller andra hotande händelse.

  Byggbevakning - Rapid Säkerhet AB Byggbevakning

  Varje byggetablering är unik och kräver skräddarsydda lösningar. Rapid Säkerhet har de rätta förutsättningarna efter vår mångåriga erfarenhet av att utföra bevakning i byggmiljö. Byggbevakningen är en bra grund och kan vid behov kompletteras med ytterligare tjänster.

  Hundbevakning - Rapid Säkerhet AB Hundbevakning

  Hundbevakning lämpar sig mycket bra på platser såsom lager, större inhägnade områden och andra platser där det är svårt för en väktare att rondera hela området eller objektet. Hunden är till ovärderlig hjälp med sina sinnen, där den kan upptäcka saker som människan aldrig har möjlighet att uppmärksamma. Hundbevakning har dessutom en mycket god preventiv inverkan. Våra hundförare är mycket välutbildade och samtliga hundekipage är godkända och genomgår fortlöpande utbildning och träning varje månad.

  Larmanslutning - Rapid Säkerhet AB Larmanslutning

  Rapid Säkerhets Larmcentral hanterar de flesta förekommande larmprotokollen.
  Ansluten larmanläggning kopplas till vår certifierade larmcentral som är bemannad dygnet runt alla dagar om året. Vid larm från er larmanläggning skickas larmhändelsen till larmcentralen där vi agerar utefter överenskommen åtgärdsplan. I normala fall skickas väktare för kontroll av larmorsak och utryckningsrapport lämnas på platsen av utryckningsväktare.

  Rapid rapportering - Rapid Säkerhet AB Rapid rapportering

  Denna tjänst är tillgänglig för samtliga kunder, men är först och främst utvecklad för kunder med större larmanläggningar eller kunder med flera anläggningar placerade på olika platser. Tjänsten är även mycket lämplig för fastighetsägare, jourföretag m.m.
  Med Rapid Rapportering kan du när som helst logga in på webbtjänsten och se samtliga händelser som inträffat på just din/dina anläggningar eller telefonpassningsärenden. Händelser som registrerats av vår larmcentral är tillgängliga dygnet runt årets alla dagar via Rapid Rapportering.

  Stationär bevakning - Rapid Säkerhet AB Stationär bevakning

  Vi bevakar miljöer där serviceintensiva situationer uppstår. Rapids personal är serviceutbildade och har erfarenhet av tjänstgöring hos olika typer av beställare. Exempelvis receptioner, in- och utpasseringskontroll och köpcentrum. Våra väktare är noga utvalda och går kontinuerligt utbildningar och övningar för att kunna ge bästa möjliga service. Samtidigt som bevakningspersonalen kan öka säkerheten och finnas till hands vid incidenter.

  Safety Patrol - Rapid Säkerhet AB Safety Patrol

  Vi har samlat flera olika specialistområden med tyngdpunkt på arbetsmiljöskydd. En inventering tillsammans med kund/projektledare sätts upp och mynnar ut i en checklista som utgör arbetsmiljömålen för etableringen.
  Rapids Safety patrol verkar aktivt till detta genom kontinuerliga riskanalyser, arbetsberedningar och checklistor tillsammans med kund. Inga arbeten ska kunna förekomma som kan innebära risk för olycka eller ohälsa för arbetstagare.

  Telefonpassning - Rapid Säkerhet AB Telefonpassning

  Telefonpassning finns som flera olika tjänster, alla med målet att hjälpa ert företag. Era kunder slipper hamna i en telefonsvarare eller ett mobilsvar, utan möts istället av en personlig kontakt. Tjänsten är ett kostnadseffektivt sätt att alltid kunna erbjuda era kunder ett proffsigt bemötande. Vi skräddarsyr tjänsten för just ert företags behov och önskemål.

  Receptionisttjänst - Rapid Säkerhet AB Receptionisttjänst

  Receptionen fungerar många gånger som ett informationscenter samtidigt som säkerheten är prioriterad. Det är ofta det första och sista en besökare ser av företaget, så ett professionellt och engagerat bemötande är viktigt för att verksamheten skall fungera smidigt med hög säkerhet. Vi tillhandahåller serviceutbildade och erfarna receptionsväktare som kontinuerligt genomför ett förebyggande arbete med säkerhet, brand, räddning eller annat tillbud.

  Störningsjour - Rapid Säkerhet AB Störningsjour

  Rapid Säkerhet erbjuder fastigheter att knyta till sig tjänsten störningsjour vars uppgift är att alla har rätt till lugn och ro i sin bostad. Som ert jourbolag kan vi vara behjälpliga vid:

  • Högt ljud från musikanläggningar eller eget musicerande
  • Hundar som skäller högt och länge
  • Upprepade bråk och skrik
  • Återkommande störande fester
  • Borrande och hamrande på olämpliga tider

  Åtgärdsjour - Rapid Säkerhet AB Åtgärdsjour

  Rapid Säkerhet erbjuder full åtgärdsservice som är bemannad dygnet runt och uppkopplad till vår Larmcentral som tar emot felanmälningar och bevakar driftlarm. Vi har en dedikerad bilpark för just den typen av ärenden där fullutrustade lätta lastbilar bemannas av väktare/drifttekniker som klarar av de flesta skador som kan uppstå såsom vattenläckor, inbrott, glas och låsskador.

  Trygghetsvärdar - Rapid Säkerhet AB Trygghetsvärdar

  Med en erfarenhetsbas som sträcker sig från säkerhets- och bevakningsbranschen har vi en alternativ bild av hur man bör och inte bör arbeta när man önskar få lugn och ro i miljöer som präglas av våld, hot, skadegörelse och otrygghet. Våra trygghetsvärdar är i grunden väktarutbildade samt utbildade i samtalsmetodik. Genom att arbeta med dialog och relationsbyggande skapar vi ordning med mjukare värderingar. Detta har visat sig vara ett vinnande koncept i bostadsområden, Storstockholms lokaltrafik samt utsatta områden där den traditionella uniformen kan leda till spända situationer.

  Fastighetsjour - Rapid Säkerhet AB Fastighetsjour

  Man vet aldrig när jourärenden dyker upp. Via vår larmcentral tar vi emot felanmälningar och skickar ut tekniker. Rapid säkerhet erbjuder er fastighetsjour med utbildade personal som alltid är redo att utföra kompletta åtgärder oavsett om skadan är en stor vattenläcka eller elfel.

  Hemgångskontroll - Rapid Säkerhet AB Hemgångskontroll

  Passeringskontroller genomförs oanmält vid personalutgången från butiken/företaget och kan utföras av en eller flera väktare. Vid kontrollen ska personalen visa upp medhavd väska eller liknande och kunna redogöra för eventuella inköp med giltigt kvitto eller utförselbevis. Väktaren visar giltig legitimation och utför kontrollen på ett serviceinriktat sätt för att undvika att personalen känner obehag.

  Öppning- och stängningsassistans - Rapid Säkerhet AB Öppning- och stängningsassistans

  Rapid kan assistera vid butikens känsligaste tider, så som vid öppning och stängning. Våra öppnings- och stängningsrutiner är kända endast av butiksledningen och utvärderas med jämna mellanrum.