Om oss på Rapid

Om Rapid
Larmcentral
Varför Rapid?

Rapidkoncernen

Rapid koncernen består idag av Rapid Säkerhet AB, samt Rapid Security OÜ (Balticum). Hela verksamheten är ISO-certifierad och alla bolag är auktoriserade av behöriga myndigheter. Rapid Säkerhet AB är även certifierad enligt SSF 1063: ”Certifierad bevakningsföretag och larmcentralen är certifierad enligt SSF 136:4 vilket innebär att verksamheten uppfyller det gedigna regelverket som omfattar fysiskt skydd reservdrift vid strömavbrott, backup från annan larmcentral vid utslagning eller driftstopp, tillträdesskydd, dubbelbemanningsregler m.m.

Verksamheten startade 1985 och har bedrivits som Rapidkoncern sedan 2002 med Gabrielsson Invest AB som ägare. Rapid Säkerhet AB har en lång historik i säkerhetsbranschen vilket vi kan tacka våra dryga 400 talanger för, alla med olika drivkrafter och kompetenser. Oavsett vilken roll våra medarbetare har i företaget är dom den absolut den viktigaste anledningen till vår framgång.

Affärsidé

Leverera Trygghet & Säkerhet till våra kunder och i förlängningen kunders kunder i form av innovativa bevaknings- och larmcentralstjänster. Detta ska ske med hög kvalité genom pålitlighet och snabbhet med kunden i centrum.

Strategi

Innovativ Trygghet och Säkerhet genom Öppenhet, Snabbhet, Motiverande medarbetare och i Teknikens framkant.

Öppenhet

Med fokus på tillgänglighet, transparens, pålitlighet, lyhördhet och ärlighet mot medarbetare, kunder samt partners, som leder till ett kontinuerligt förbättringsarbete.

Snabbhet

Kort beslutsprocess, snabba utryckningar/åtgärder/svarstider, snabb support mot kunder och partners, som leder till ökad trygghet.

Larmcentralen

Vi är stolta att kunna säga att Rapid var Sveriges första auktoriserade Larmcentral, vi är ISO-certifierade och SSF 136:4-godkända med en kundpool på ca 15 000 larmkunder. Larmcentralen är nyckeln i samspelet mellan människa och teknik, det är navet i Innovativ Trygghet och Säkerhet på Rapid. Vi har en larmcentral i Stockholm samt en egen larmcentral i Estland för den Baltiska regionen. Vår Larmcentral i Stockholm nås på telefonnummer 08 – 733 04 40 dygnet runt.

Kundtjänst för Larmcentralen finns på telefon 08 – 564 202 14. Båda våra larmcentraler är auktoriserade samt uppbyggda enligt gällande SSF-regler avseende backupcentral, reservkraft, fysiskt skydd, ISO certifiering samt handhavanderutiner. Denna uppbyggnad gör att vi dygnet runt året utan avsteg kan mottaga och förmedla larm enligt förbestämda instruktioner.

Varför Rapid?

INGET MER ”DET DÄR ÄR EN ANNAN AVDELNING, JAG KOPPLAR DIG VIDARE”

- Vi eftersträvar alltid efter topp-upplevelser för våra kunder, det startar med att våra medarbetare har kunskap och mandat att hantera frågor över hela verksamheten. Vi jobbar långsiktigt med målet att behålla alla våra kunder och bidra till deras utveckling. Vår största fokus är att våra kunder ska vara nöjda med hur vi agerar och vilken inställning vi uppvisar i alla förekommande tillfällen.  De flesta av våra kunder har också varit med oss i flera år vilket vi ser som en smickrande bekräftelse på att ambitionen är rätt för oss.

Genom att vi inte är så stora är det lätt att behålla ett högt personligt engagemang vilket blir tydligt i alla led och genom hela processen. Frågar man våra kunder varför de arbetar med oss så är svaret ofta något av följande:

  • Stort personligt engagemang
  • Lyhörda
  • Kreativa och flexibla
  • Serviceglädje

Skriv gärna till oss