Rapid Säkerhet AB

Rissneleden 142 pl. 5
Box 20 46, 174 02
Sundbyberg
info@rapidsakerhet.se 08 - 564 202 00
Skriv gärna till oss!
Vi svarar alltid inom 24 timmar.

  Larmcentral

  Thomas Nilsson,
  Driftansvarig larmcentral

  08-564 214 82

  Ola Lindberg,
  Marknad / Försäljning

  08-564 202 10

  Ulf Isakson,
  Partneransvarig / Försäljning

  08-564 212 58

  Staffan Lindewall,
  Installatörssupport - Stockholm

  08-564 202 03

  Daniel Östergren,
  Installatörssupport - Övriga Sverige

  08-564 202 19

  Mikael Hertzberg,
  Kundtjänstansvarig

  08-564 202 14

  Jonny Bergendahl,
  IT & Teknikansvarig

  08-564 202 17

  Bevakning

  Fredrik Molin,
  Vice VD/Försäljningschef

  08-564 212 57

  Per Kruger,
  Driftcontroller

  08-564 202 12

  Arbetsledning,
  Dygnet runt

  0709-43 93 03

  Anton Hiort af Ornäs,
  Key account manager

  08-564 214 81

  HR

  Soran Qorban,
  Personal och planering

  08-564 214 86

  Freddy Weitzel,
  Personal och planering

  08-564 214 86

  Camilla Westberg,
  Personal och planering

  08-564 214 86

  Rebin Tuza,
  Personal och planering

  08-564 214 86

  Övriga kontakter

  Kundtjänst,
  Öppet 09:00-15:00

  08-564 202 14

  Rapid Säkerhet AB,
  VX

  08-564 202 00

  Larmcentralen Sundbyberg,
  Larmnummer

  08-733 04 40

  Dataskyddsfrågor,
  E-post

  dataskyddsombud@rapidsakerhet.se

  Uppdateringar larmcentralen,
  E-post

  uppdatering@rapidsakerhet.se

  Skyddsombud,
  Tillgänglig 07.00-18.00 torsdagar jämna veckor

  073 09 30 926