FAQ - Vanliga frågor

Hur gör jag för att uppdatera min åtgärdsinstruktion?

Om du vill uppdatera en instruktion till larmcentralen, förändra kontaktpersoner, förändra telefonnummer till dessa eller i övrigt förändra de ursprungliga instruktionerna så gör du det enklast genom att använda uppdateringsblanketten som följde med avtalet.

Du kan även hämta denna blankett i menyn nedan. Om något i dessa blanketter är oklart kan du vända dig till kundtjänst, vi förklarar gärna.

Vart skickar jag nya nycklar om jag har bytt lås?

Nycklarna skall skickas med rekommenderat brev till Rapid. Skicka inte nycklar som vanlig post försändelse! Det går givetvis bra att leverera nycklarna till oss personligen, genom att komma till oss i Sundbyberg. Det är viktigt att du har med dig korrekt ID handling, så att vi kan verifiera att du är den du utger dig för att vara.

Nycklar kan du lämna dagtid mellan 08.00-17.00 vardagar. Om du vill lämna nycklar någon annan tidpunkt, bör du ringa till larmcentralen och fråga om det finns möjlighet att ta emot ditt besök och bestämma en tid innan du åker.

Hur gör jag för att säga upp/överlåta mitt avtal?

Rapid Säkerhet tar endast emot skriftliga uppsägningar och överlåtelser (underskrivna uppsägningar/överlåtelser via vanlig post eller så kan du skanna påskrivet dokument och mejla in detta till oss). Om du endast önskar säga upp ditt larmavtal kan du göra detta genom att skriftligen delge oss din uppsägning och i denna uppsägning notera från vilket datum uppsägningen skall gälla. Det är även viktigt att du talar om hur du vill att vi skall agera på larm som inkommer efter det uppsägningsdatum som du skrivit i uppsägningen (gäller då avtalsperioden löper över ditt uppsägningsdatum). Det finns annars risk för att vi fortsätter att utföra åtgärd på larm från din larmanläggning trotts att dina lokaler står tomma eller annars utan behov för åtgärd.

Om du önskar överlåta ditt avtal till annan person eller företag, måste både du själv och den nya abonnenten skriva på överlåtelse blanketten. Om den nya abonnenten är ett företag måste även registreringsbevis bifogas med överlåtelsen. Det är av yttersta vikt att den nya abonnenten fyller i berörda uppdaterings blanketter (finns under Kundtjänst/Hämta blanketter) och bifogar dessa vid överlåtelsen. Rapid Säkerhet kan annars inte utföra en korrekt åtgärd vid larm/skada.

Kan jag skapa en tillfällig åtgärdsinstruktion?

Som larmabonnent hos Rapid Säkerhet, kan du när som helst ringa vår larmcentral och be att få en tillfällig instruktion inlagd knuten till din larmanläggning (kräver behörighet). Innan du ringer bör du se till att du har behörighetskoden tillgänglig!

En tillfällig instruktion kan gälla nästan vad som helst, men används oftast vid planerade strömavbrott och dylikt. Man kan även använda denna funktion till att påpeka andra viktiga saker som operatören/väktaren bör veta i händelse av larm/skada, som är av tillfällig natur.

Vi vill dock påpeka att vi endast lägger in denna information under en förutbestämd tidsperiod (gränsen är 3 dygn). När tidsperioden passerats, tas informationen bort av systemet automatiskt och endast ordinarie information finns kvar. Information som skall finnas längre än 3 dygn läggs in kräver skriftligt underlag från dig som kund.

Vart vänder jag mig om min larmanläggning behöver service?

Rapid Säkerhet installerar inga larmanläggningar och utför heller ingen service. Det innebär att du
måste vända dig till den larminstallatör som installerade er anläggning (eller den installatör som ni för närvarande har avtal med) för service och support. Om du är osäker på vilken larminstallatör som handhar just er anläggning, kan du ringa till oss och få besked om vilken larminstallatör som finns noterad i vårt larmsystem (kräver behörighet).

Vad gör jag med min ifyllda blankett?

Uppdateringar och förändringar mailas till uppdatering@rapidsakerhet.se

Överlåtelse mailas till kundreskontran@rapidsakerhet.se

Har du frågor? Ring kundtjänst på 08-564 202 14.

Har du frågor?

Ring kundtjänst – 08-564 202 14

Öppettider: 09:00-15:00

Skriv gärna till oss