03 jun, 2015

Rapid får förnyat förtroende från SL

Rapid får förnyat förtroende gällande Trygghetsskapande tjänster i Stockholms kollektivtrafik.

Trafikförvaltningen i Stockholm (SL) har gett Rapid förnyat förtroende gällande trygghetsvärdar som aktivt arbetar för en tryggare miljö i kollektivtrafiken. Uppdragets inriktning är ”värdskap i kollektivtrafiken” och Rapids innovativa lösning för uppdraget är en stor anledning till att uppdraget tilldelas just Rapid.

Rapids driftchef för uppdraget åt SL, Sebastian Egenian som även varit den som utvecklat de största förändringarna i det nya uppdraget säger: ”att Rapid får förtroendet för ett sånt här omfattande och utmanande uppdrag är självklart väldigt roligt, framförallt för vår personal som redan idag gör ett kanonarbete. Nu får vi chansen att utveckla uppdraget ännu mer och det kommer att märkas framförallt i ett ännu tydligare värdskap från våra medarbetare”.

Trafikförvaltningen Stockholms Läns Landstings Trygghetschef, Jeanette Hegedus kommenterar uppdraget enligt följande: ”Trafikförvaltningen är stolta över att vidare få samverka med Rapid i vårt gemensamma arbete med att öka Tryggheten för resenärer och personal i kollektivtrafiken”.

Avtalets värde är ca 20 miljoner per år.

Liknande artiklar