15 maj, 2017

Allt fler maskinstölder i Stockholm

Maskinstölderna i Stockholms län fortsätter även under 2017. Under första kvartalet har 41 entreprenadmaskiner och redskap blivit efterlysta i landet, 28 av dessa blev stulna i Stockholms län.

Under första kvartalet har det efterlysts 41 entreprenadmaskiner och redskap i Sverige. Detta är en ökning jämfört med samma period 2016 då det inträffade 26 stölder av maskiner och redskap. Flest stölder äger rum i Stockholms län och utav de 41 stölderna har 28 inträffat i Stockholms län. Detta är en ökning med 280 procent jämfört med första kvartalet 2016 då det efterlystes 10 maskiner och redskap i Stockholm.

– Majoriteten av maskinstölderna i Stockholm är av grävmaskiner, säger utredare Peter Sundman på Larmtjänst.

Av de totalt 41 efterlysta maskinerna och redskapen är 30 fortfarande borta.
Under första kvartalet har det även efterlysts 17 traktorer i Sverige. Det är i paritet med samma period 2016. Av de 17 traktorerna är 11 fortfarande borta.

Publicerad av: SecurityUser
Publicerad : 2017-05-08 

Liknande artiklar