18 mar, 2019

Tennotech AB tecknar avtal med Rapid Säkerhet AB:s dotterbolag i Estland, Rapid Security Oü

Rapid Säkerhet AB:s framgångar i Sverige med Kameratjänster i larmcentralen gör att dotterbolaget Rapid Security OÜ i Estland nu investerar i samma lösning, nämligen Hilding från företaget Tennotech.

Lösningen från Tennotech som går under namnet Hilding är en plattform som skapar nya möjligheter, ökad säkerhet och bättre kontroll gällande samtliga kameratjänster som Rapid arbetar med.

Tennotech, vars personal tidigare arbetade med utveckling för Nyx Security och dess Kameracentral har med den kompetensen under de senaste 5 åren kunnat utveckla den nya kameraplattformen Hilding.

Rapids långa erfarenheter av larmcentralstjänster och tekniska kunskaper i att ta emot och förmedla larm och inte minst kunskapen om en väl fungerande operatörsmiljö har varit till stor hjälp för Tennotechs utveckling av kamerahanteringssystemet Hilding säger Tennotechs Affärsutvecklare Andreas J Österberg.

Med Hilding ser vi en fantastisk utveckling av våra kameratjänster, inte minst när det gäller hanteringen av IVA (intelligent video analys), användning av andra funktioner som styrning av dörrar/grindar, högtalarlösningar mm. Inom området IVA ser vi en otrolig utveckling, Rapids Larmcentral i Estland kan nu hantera flera lösningar och får nu betydligt färre ”falsk larm” vilket i sig leder till ökad säkerhet för våra kunder och inte minst får våra kunder en mycket kostnadseffektiv lösning som ger högre säkerhet, säger Rapids VD Mats B Adman.

Mats B Adman tillägger att för Rapids Estländska larmcentrals räkning innebär Hilding att dom nu även kan hantera flera systemlösningar i en och samma plattform, det blir betydlig mer operatörseffektivt, samtidigt som vi får större kontroll över våra kunders lösningar.

Det har tagit drygt 4 år att få till en lösning som uppfyller de krav som Rapid tillsammans med Tennotech ställt. Vi har idag 62 kunder med drygt 320  kameror uppkopplade till Hilding i Sverige och Estland. Bara i år så har Rapid haft en tillväxt gällde dessa våra kameratjänster på ca 50 %.

Av Rapids totalt ca 2000 kameror kopplade mot vår larmcentral, räknar vi inom kort med att ca 500 av dessa kommer att flyttas över till Hilding. Samtidigt som Rapid har en kalkylerad tillväxt av nya uppkopplingar för 2019 på 300-400 %

Mer information kan fås av

Rapid Säkerhet AB www.rapidsakerhet.se

Mats B Adman VD 0709-439305 adman@rapidsakerhet.se

Tennotech www.tennotech.se

Andreas J Österberg Affärsutvecklare 072-575 54 47 ajo@tennotech.se

Liknande artiklar