13 sep, 2017

Sifo-undersökning: 72 procent vill se fler säkerhetskameror

72 procent av svenskarna anser att det borde sättas upp fler säkerhetskameror än vad det finns idag. Samtidigt uppger 83 procent att närvaron av säkerhetskameror på offentlig plats inte inkräktar på deras personliga integritet. Det visar en ny undersökning från Kantar Sifo och forskargruppen LUSAX vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

I perioden 7-11 augusti 2017 genomförde Kantar Sifo telefonintervjuer med 1000 svenskar på temat allmänhetens attityd till användandet av säkerhetskameror på gator och torg. Studien samordnades och kvalitetssäkrades av forskargruppen LUSAX vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet på uppdrag av Securitas.

90 procent av de tillfrågade uppgav att de var positiva till säkerhetskameror på allmän plats. Av dessa var det 49 procent som ställde sig mycket positiva medan 41 procent som ställde sig ganska positiva. Vidare ansåg 72 procent av de tillfrågade att det borde sättas upp fler säkerhetskameror än vad det finns idag. Tre procent uttryckte dock en önskan om färre säkerhetskameror.

Undersökningen berörde även relationen mellan personlig integritet och användandet av säkerhetskameror. 83 procent av de tillfrågade uppgav att närvaron av säkerhetskameror på offentlig plats inte inkräktar på deras personliga integritet.

Studien undersökte också allmänhetens uppfattningar kring kamerornas användning för att hindra, upptäcka samt utreda brott.

  • 83 procent av de tillfrågade uppfattar att närvaron av säkerhetskameror hindrar potentiella gärningsmän från att begå brott (28 procent instämmer mycket bra och 55 procent instämmer ganska bra)
  • 86 procent av de tillfrågade uppfattar att säkerhetskameror är ett bra stöd i arbetet att upptäcka pågående brott (45 procent instämmer mycket bra och 41 procent instämmer ganska bra)
  • 82 procent av de tillfrågade uppfattar att materialet från säkerhetskameror kan användas till att utreda och klara upp begångna brott (35 procent instämmer mycket bra och 47 procent instämmer ganska bra)

En annan aspekt som studien undersökte är tilliten till Polisens förmåga att själva besluta om sitt behov av kamerabevakning. Sammantaget avvisade 68 procent påståendet om att deras integritet kränks om Polisen själva får besluta om sitt behov av kamerabevakning.

LÄS MER OM UNDERSÖKNINGEN HÄR

Publicerad av: SecurityUser
Publicerad : 2017-09-12

Liknande artiklar