17 apr, 2018

Säkerhetsbranschen polisanmäler företag för brott mot bevakningslagen

Säkerhetsbranschen har polisanmält Manison Control AB och Safe Solution Teknik i Sverige AB för brott mot Bevakningslagen / FAP 573-1.

Enligt Säkerhetsbranschen marknadsför bolagen larmcentralsverksamhet utan att uppfylla gällande lagstiftning, vilket har motiverat branschordganisationen att lämna in en polisanmälan.

– En kund som använder en larmcentral ska vara säker på att larmcentralen bedrivs enligt gällande lagstiftning och framförallt att centralen har en säker konstruktion och att rätt utbildad personal hanterar inkommande larm, säger Säkerhetsbranschen ordförande Björn Eriksson i en kommentar till polisanmälan.

Björn Eriksson menar att säkerheten äventyras om vilka ”larmcentraler” som helst tillåts etableras.

– Kundens larm riskerar att inte hanteras och vidare finns ökad risk för att känslig information inte skyddas, förtydligar han.

Säkerhetsbranschen rekommendation till marknaden är att alltid välja en larmcentral som uppfyller gällande lag och är certifierad enligt SSF 136. Detta för att vara säker på att få en högkvalitativ och säker mottagning samt hantering av sitt larm, skriver branschorganisationen på sin webbplats.

Publicerad av: SecurityWorldMarket
Publicerad : 2018-04-11

Liknande artiklar