02 mar, 2022

Så upplevs tryggheten i Sverige

Nationella trygghetsundersökningen är en årlig undersökning för att mäta upplevd trygghet som genomförs av Brottsförebyggande Rådet. Undersökningen som har genomförts med hjälp av webb- och postenkäter och bygger på ett urval av 200 000 personer i åldrarna 16–84. I denna artikel analyseras denna undersökning, baserad från data över åren 2017-2021.

Undersökningen visar att sedan 2017 så har andelen som upplever oro i stor utsträckning över brottsligheten i samhället ökat. Störst ökning ser vi i åldersgruppen 16-19 år, där andelen som känner stor oro över brottsligheten har ökat med 32 % sedan 2017. I åldersgruppen 65-74 år så upplever 55 % en oro i stor utsträckning över brottsligheten i samhället. Över alla åldersgrupper upplever 45 % en oro i stor utsträckning.

Otrygghet vid utevistelse sent på kvällen i det egna bostadsområdet har sett svaga ökningar över de flesta åldersgrupper, men störst ökning ser vi hos kvinnor i åldersgruppen 16-24 år. Ökningen här uppgår till 12 % jämfört med 2017. Totalt svarade 48 % av de tillfrågade i samma kategori att de känner mycket/ganska otrygga vid utevistelse i det egna bostadsområdet.

Oron för bostadsinbrott har minskat över samtliga kategorier, och genomsnittligen känner 22 % av de tillfrågade i undersökningen att oroar sig mycket/ganska ofta över bostadsinbrott.

I åldersgruppen 16-19 år så har oron för att utsättas för misshandel ökat med 15 % sedan 2017. Totalt känner 15 % av de tillfrågade i åldersgruppen att de mycket/ganska ofta oroar sig för att utsättas för misshandel. Oron är som störst hos kvinnor i åldersgruppen 16-24 där andelen uppgår till 17 %.

Andelen som oroar sig mycket/ganska ofta för personrån har ökat mellan 2017 till 2021 med 31 % för män i åldersgruppen 16-24 år. Den åldersgruppen med störst oro är dock kvinnor i åldern 16-24 år.

Oro för att utsättas för sexuella övergrepp eller våldtäkt är som störst hos kvinnor i åldern 16-24 år, och har ökat sedan 2017 med 10 %. Totalt oroar sig 45 % i denna grupp mycket/ganska ofta för att utsättas för sexuella angrepp eller våldtäkt. Andelen för kvinnor i åldern 25-44 uppgår till 25 %.

Oron för att någon närstående ska drabbas för brott ligger ungefär i samma nivå som 2017, där åldersgruppen 45-54 år har en andel på 42 % som mycket/ganska ofta oroar sig för att någon närstående ska drabbas för brott.

Källa: Nationella trygghetsundersökningen (NTU) – Brottsförebyggande rådet (bra.se)

Undersökningen visar tydligt att trygghet i samhället är en otroligt viktig fråga och som påverkar otroligt många människor. Framför allt finns en stark oro över brottslighet i samhället, att någon närstående ska drabbas för brott, att vistas ute sent på kvällen samt den förskräckligt höga andelen unga kvinnor som känner oro över sexuella angrepp eller våldtäkt.

Rapid arbetar dagligen med att öka säkerhet och trygghet hos våra kunder och strävar ständigt efter bättre lösningar för att säkerställa en lugn och trygg tillvaro. Rapid har lösningar för alla typer av säkerhetsbehov.

Liknande artiklar