13 apr, 2015

Rapid utökar samarbetet med Goodsport 2015

GoodSport är en privatfinansierad, opolitisk, icke vinstdrivande stiftelse som driver sportsliga samhällsprojekt. Därför att vi idag har en ”inaktiv generation” där ungdomar allt mindre aktiverar sig genom idrott. Där ser också ett mer segregerat samhälle som skapar motsättningar och utanförskap.

Vi använder olika sportaktiviteter som verktyg och idrottens meritokratiska synsätt för att motverka detta. Ett synsätt som innebär att man bedöms utifrån sina meriter, karaktär och person och ingenting annat.

Vi är ett nätverk av personer från näringslivet, idrottskvinnor och idrottsmän och goda förebilder i samhället, som vill verka för ett bättre samhälle för framtida generationer.

Vårt samarbete med GoodSport sker också mot God Bemanning som är ett rekryteringsbolag inom samma organisation som skall ge dessa ungdomar en ökad möjlighet att få ett arbete och att komma in i det som för oss andra är det ”vanliga samhället”.

Jag är säker på att de insatser som görs av GoodSport och God Bemanning ökar tryggheten i samhället. Att ge ungdomar en meningsfull fritid, en möjlighet att få ett arbete, gör att de kan fokusera sin energi på något som är bra och meningsfullt, istället för att göra av med all ungdomlig energi på destruktiva saker.

Detta är för mig också att arbeta med Innovativ Trygghet och Säkerhet, säger Rapids VD Mats B Adman. Mer information finns på www.goodsport.se och www.godbemanning.se

Liknande artiklar