01 sep, 2016

Rapid Säkerhet är först med SSF 1063:2

Certifierat_bevakningsfo¦êretag

Rapid Säkerhet AB är först ut i Sverige att bli certifierat bevakningsföretag enligt nya utgåvan av normen SSF 1063:2.

Att vara certifierat bevakningsföretag innebär bland annat att Rapid Säkerhet AB och andra certifierade bevakningsföretag har kvalitetssäkrade processer för ständigt förbättringsarbete i sin verksamhet. Exempel på det är hur kvaliteten i leveranser över tid upprätthålls med förändrade riskbilder och förändrade behov hos kunder och i samhället. Ett annat exempel är att certifieringen ställer krav på företagets ledning och personal.

Samhällsdebatten om trygghet är ständigt närvarande och bevakningsbranschen uppmärksammas allt mer. Att vara ett certifierat bevakningsföretag betyder att man frivilligt ställer högre krav och kontroller på sin verksamhet än den miniminivå dagens lagstiftning omfattar och vad tillsynsmyndigheter kräver. ”Certifieringen är därför ett enkelt kvitto och riktmärke för den höga kvalitetsnivå kravställare och kunder ska kräva i upphandlingar och inköp av bevakningstjänster i framtiden” säger Mattias Nettarp från SBSC.

Enligt Mats B Adman VD på Rapid har de alltid haft som mål att ligga i framkant när det gäller kvalitetssäkring för leverans av säkerhetstjänster, man var först med ISO-certifierad larmcentral, först med auktoriserad larmcentral. Vi anser att grunden för en bra leverans av säkerhetstjänster ligger i att man förstår vikten av att följa instruktioner, ha mycket tydliga rutiner, få en medvetenhet hos personalen om varför man gör på ett visst sätt, samtidigt som man också får ett kvitto på att man gör det man ska göra. Självklart görs detta arbete löpande internt, men det är för oss viktigt att vi får en extern part som kommer in och granskar vår verksamhet. Detta ger en trygghet för Rapid, men framför allt för våra kunder. Vår bild över myndigheternas ansvar för detta är att det helt enkelt inte finns några resurser för att utföra de kontroller mm som de har i uppdrag att göra, sedan omfattar de normer som berör våra verksamheter mycket mer än de kontroller som ligger på myndigheterna ansvar avslutar Mats B Adman.

 

Liknande artiklar