18 dec, 2019

Rapid Säkerhet AB är först ut i Sverige att bli certifierad larmcentral enligt den nya utgåvan av normen SSF 136:5

– Rapid har alltid haft som mål att ligga i framkant när det gäller kvalitetssäkring för leverans av säkerhetstjänster. Vi var först med att ha en ISO-certifierad larmcentral, och även först med att få larmcentralen auktoriserad. Nu är vi först med att uppfylla kraven i den nya utgåvan av normen SSF 136:5 för larmcentraler, säger Mats B Adman, VD för Rapid Säkerhet.

Den nya larmcentralsnormen ställer betydligt högre krav på larmcentralerna om vi jämför med version 4. Normen är också anpassad mot den europeiska larmcentralsnormen EN-50518.

Samhällsdebatten kring trygghet och säkerhet är ständigt närvarande och branschen uppmärksammas allt mer. Mats B Adman menar att grunden för en bra leverans av säkerhetstjänster ligger i att man har mycket tydliga rutiner och en medvetenhet hos personalen om varför saker ska göras på ett visst sätt. Den nya normen ställer som sagt högre krav och är tydligare kring detta. Det gäller inte minst de nya och tydligare leveranskraven på hur snabbt vi hanterar larm och säkerställer att rätt åtgärder vidtas. Kraven har också ökat gällande hur vi skyddar våra larmcentraler, inte minst kraven på IT-säkerhet har höjts.

Nu har Rapid genom sitt nya certifikat fått ett kvitto på att vi gör det man ska göra.

Mer information kan fås av

Mats B Adman VD

0709-439305

adman@rapidsakerhet.se

Rapid Säkerhet AB

www.rapidsakerhet.se

 Info Rapid.

Rapid Säkerhet är ett auktoriserat, SSF 1063:2, SSF 136:5, ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015-certifierat säkerhetsföretag. Koncernen omsätter cirka 180 miljoner kronor och har cirka 430 anställda. Larmcentralen har i dag över 26 000 larmuppkopplingar från cirka 16 000 kunder och drygt 1000 bevakningsuppdrag.

Liknande artiklar