15 dec, 2015

Rapid-bolagen fusioneras och blir Rapid Säkerhet

Under första kvartalet 2016 fusioneras Rapid Larmcentral med dotterbolaget Rapid Bevakning AB och får det gemensamma namnet Rapid Säkerhet AB.

– Att ha allt samlat i ett bolag kommer innebära att vi spar en hel del pengar och får en ökad effektivitet då vi exempelvis kan dela på administration och ekonomiresurser på ett annat sätt än tidigare, säger Mats B. Adman, vd för såväl Rapid Bevakning som Rapid Larmcentral.

Tajmingen för fusionen är väl vald.

– Ett skäl till att vi slår samman bolagen är de nya auktorisationskraven där det förefaller som om bolag bara kan sälja de tjänster som bolaget har auktorisation för. Rapid Bevakning har bara auktorisation för bevakning och kan alltså inte sälja larmcentralstjänster trots att de hör ihop med bevakningstjänsterna. När vi slår ihop bolagen får vi båda auktorisationerna i ett bolag och kan sälja både bevakning och larmcentraltjänster via ett och samma bolag, säger Mats B. Adman.

– Det är i och för sig lite oklart hur auktorisationskraven ska tillämpas, men med den här sammanslagningen behöver vi inte tänka mer på det, konstaterar han vidare.

Fusioneringen ska också ses mot bakgrund av att paketeringen av säkerhetstjänster innefattar allt oftare en kombination av bemannade insatser och ett teknikinnehåll.

– Ja, med den här företagskonstruktionen får vi enklare att paketera moderna lösningar, som innefattar bemannad bevakning och teknik, säger Mats B. Adman avslutningsvis.

Liknande artiklar