28 okt, 2022

Mats B. Adman fick Detektors hederspris


Mats B Adman, VD för Rapid Säkerhet mottog facktidningen Detektors utmärkelse ”Lifetime Achievement Award” i Victoriahallen på Stockholmsmässan under tisdagskvällen.

Detektor Life Time Achievement Award instiftades 2008 och går till en person som under sin karriär ”väsentligen bidragit till ett ökat säkerhetsmedvetande hos företag och offentlig verksamhet eller på ett påtagligt och positivt sätt medverkat till säkerhetsbranschens renommé och/eller på ett enastående vis fört säkerhetsindustrin framåt”.

”En riktig krigare”

– I år går utmärkelsen till en riktig krigare. En person som vid flera tillfällen visat att han är beredd att ta en kula för branschen. Han heter Mats Adman, sa Lennart Alexandrie och avslutade presentationen genom att läsa upp tidningen Detektors motivering till varför Mats Adman tilldelats utmärkelsen Detektor Liftetime Achievemant Award.

Motiveringen

Mats B. Admans engagemang för branschen har avspeglats i att han under många år haft förtroendeposter i såväl Säkerhetsföretagen som Säkerhetsbranschen. Men det är inte i dessa roller, utan framför allt med egna initiativ och aktioner, som han gjort allra störst skillnad.

Exempelvis när han 2015 polisanmälde flera säkerhetsföretag som inte var auktoriserade för att utföra larmcentralstjänster eller när han tog MSB till domstol när de hade handlat i strid mot lagen om offentlig upphandling.

På senare tid har han drivit på för att branschen ska komma till rätta med alla fellarm som genereras av undermåligt utförda analysbestyckade kamerainstallationer.

Mats B. Adman har helt enkelt utmanat branschen när han uppfattat företeelser som etiska överträdelser. Han har tagit ansvar genom att personligen agera när andra har tittat bort.

För att han under många år – med passion, integritet och civilkurage – drivit på för en sund och etiskt stark säkerhetsbransch tilldelas Mats B. Adman tidningen Detektors hederspris Lifetime Achievement Award.”

Ägare, styrelse och kollegor tackades

Mats Adman föreföll lite rörd när han intog scenen ackompanjerad av en kraftfull applåd från branschkollegorna i publiken.

– Jag känner stor glädje och är väldigt stolt över att ha fått detta fina pris. Självklart måste jag tacka ägare, styrelse och alla kollegor på Rapid för det stöd och inspiration som ligger till grund för att driva de frågor som jag anser vara viktiga för förbättra stärka förtroendet för den bransch vi verkar i, sa han i sitt tacktal.

Liknande artiklar