07 mar, 2017

Människa och teknik i fokus på Trygghetskamerans dag 2017

Den 26 april arrangeras Trygghetskamerans dag 2017 på Clarion Stockholm Hotel på Södermalm. Det blir en mycket speciell upplaga av evenemanget, dels för att det är en tack och adjö-föreställning och dels för att fokus ligger på säkerhetskamerors brottspreventiva effekt samt samspelet människan och tekniken. Eric Piza, forskare från New York, är eventets keynote speaker.

Årets upplaga av Trygghetskamerans dag inleds av Säkerhetsbranschens karismatiske ordförande Björn Eriksson, som ger sin syn kring integritets kontra kamerornas nytta och de generella förväntningar han och branschorganisationen har kring kommande lagstiftning när gäller användning av kameraövervakning. 

Regeringens utredare på plats
Därefter följer ett samtal med regeringens utredare av kameraövervakningslagen, Susanne Kaevergaard.  Hon kommer berätta hur utredningsprocessen varit, inte minst med tanke på att hon överraskades av att behöva ta hänsyn till EU:s dataskyddsförordning som från och med våren 2018 ska ersätta personupplysningslagen.  

Studie on kameror och brottsprevention 
Mycket av den forskning som figurerar i debatten om kameraövervakning lider av metodologiska problem som i vissa fall kan leda till att effekten av säkerhetskameror underskattas. En kommande rapport från Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) redogör för dessa problem och sammanställer resultaten från studier som undviker dem. Rapportens författare Gustav Alexandrie kommer att berätta om resultaten som visar att säkerhetskameror kan vara ett effektivt verktyg för att förebygga brott i ett antal offentliga miljöer.

New York-forskare om kameror och polis i samverkan
Efter SNOS-rapporten fortsätter forskarspåret. Eric Piza, kriminolog och forskare vid John Jay Collage of Criminal Justice, som är en del av City University of New York, kommer till Trygghetskamerans dag för att berätta om sin egen forskning om kameraövervakning. Han inbegriper i sitt anförande samspelet teknik och människa som en viktig komponent. Enligt Pizas studier går det exempelvis att kraftigt minska våldsbrottslighet om säkerhetskameror kombineras med riktade polisinsatser.

Operatörens roll och betydelse för framgångsrik kameraövervakning
Samspelat människa och teknik är också temat för säkerhetsforskarna Markus Lahtinen och Benjamin Weaver som knyter an till innehållet i Eric Pizas anförande och kommer att tala om operatörens roll i arbetet med att framgångsrikt förebygga eller upptäcka brott samt identifiera förövare med hjälp av säkerhetskameror.

Kameraövervakningen i kollektivtrafiken 
Niclas Cannerfelt, funktionsansvarig på Trygghetscentralen som övervakar och dirigerar åtgärdsinsatser i tunnelbanan och övrig kollektivtrafik avslutar temat kring samspelet människa och teknik. Han kommer berätta hur Trygghetscentralen arbetar med kameraanvändning kopplat till de olika resurser som åker på ärenden, det vill säga ordningsvakter, väktare, trygghetsvärdar, ungdomsvärdar, polis eller blåljusmyndighet. Han kommer också beröra arbetet vid säkerhetsutredningar, olyckor, tillbud och suicidprevention.

Videoanalys och effektiv brottsbekämpning
När det gäller dagens IP-kamerateknik är det bara fantasin som sätter gränser – och möjligen lagstiftningen – för vad man kan göra. En som vet det är grundaren av Axis som utvecklade världens första IP-övervakningskamera. Martin Gren kommer berätta om hur dagens videoanalys i kameror kan underlätta arbetet att bekämpa brottslighet och ge några exempel utifrån ett internationellt perspektiv.

Dick Malmlunds önskelista
Efter lunch är det dags Sveriges mest kända säkerhetskonsult, Dick Malmlund, att inta talarstolen. Dick har varit en av de starkaste kritikerna av kameraövervakningslagen, vars restriktioner ofta utgör ett allvarligt hinder i hans och många andras arbete att skydda företag och privatpersoner mot brott. I sitt anförande kommer han ge exempel på saker som han hoppas att den nya lagstiftningen kommer inbegripa för att möjliggöra ökad trygghet på såväl offentliga platser som på företag.

Polisens utmaningar
Innan den avslutande debatten kommer Joakim Söderström, som är nationellt ansvarig för Polismyndighetens allmänna kameraövervakning för att berätta om hur myndigheten arbetar och vilka utmaningar han ser när de gäller användning av kameror för brottsbekämpning. Här inbegrips inte minst lagstiftningens påverkan på polisens arbete och förutsättningar för framgångsrika brottsutredningar.  

Debatt avslutar
Avslutningsvis blir det debatt när några ledamöter i Justiteutskottet debatterar och även andra diskuterar hur de vill att kameraanvändning ska användas och i vilken omfattning samt hur integritetsbehov och trygghetsbehov ska viktas mot varandra. Klara deltagare är Roger Haddad (L) och Helene Petersson (S) samt Dick Malmlund.

Axén Olin modererar
Trygghetskamerans dag (TKD) arrangeras av tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) och tidningen/webbplatsen Securityuser.com. Kristina Axén Olin, SNOS ordförande och Lennart Alexandrie, publisher på SecurityUser.com, är moderatorer.

– Det ska bli väldigt spännande att som nybliven ordförande få leda Trygghetskamerans dag då jag hört så mycket positivt kring evenemanget, säger Kristina Axén Olin, som tidigare bland annat varit ordförande för polisstyrelsen och finansborgarråd i Stockholm.

– Jag ser särskilt fram mot den avslutande politikerdebatten så klart. Den blir spännande, kommenterar hon avslutningsvis.

Fotnot: Ovanstående presentation gäller med reservation för eventuella förändringar.

Publicerad av: SecurityUser
Publicerad : 2017-03-07 

Liknande artiklar