03 jan, 2017

Kameraövervakning effektivt mot brott i ny stor studie

En stor studie från Medellin, Colombia visar att införandet av kameraövervakning i staden minskade både antalet våldsbrott och antalet egendomsbrott.

Forskare vid University of los Andes har analyserat effekterna av 567 säkerhetskameror som installerades i Medellin, Colombia mellan 2013 och 2015. Studien fann att antalet brott minskade med i genomsnitt 18 procent i de kameraövervakade områdena jämfört med de områden som fortfarande inte hade hunnit få säkerhetskameror.

Minskningen av antalet brott gällde både egendomsbrotten som minskade med 16 procent och våldsbrotten som minskade med 20 procent. Mer specifikt minskade antalet personrån med 47 procent och antalet mord med 20 procent. När det gäller motorcykelstöld och överfall skedde minskningar som dock var för små för att vara signifikanta. Antalet bilstölder förändrades inte överhuvudtaget.

Forskarna hittade inte heller några tecken på att brotten förflyttades till platser precis utanför säkerhetskamerornas räckvidd.

 

Naturliga experiment

Studier om kameraövervakning jämför generellt brottsutvecklingen i det kameraövervakade området med ett så kallat ”kontrollområde”, där det inte finns några kameror, för att säkerhetsställa att den observerade förändringen i brott verkligen beror på kamerorna och inte på parallella brottstrender i samhället.

På senare tid har dock flera forskare argumenterat för att de kontrollområden som ofta används riskerar att skilja sig systematiskt från försöksområdena. Detta kan exempelvis bero på att införandet av säkerhetskameror ofta är en följd av en uppåtgående trend i kriminalitet i försöksområdet. Om denna trend inte finns i kontrollområdet, men fortsätter i försöksområdet efter att kamerorna installerades kommer studierna att underskatta de brottförebyggande effekterna.

Den aktuella studien från Medellin, Colombia är en av ett flertal nya forskningsrön som använder så kallade ”naturliga experiment” för att undvika dessa problem. Dessa studier bygger på fall där kameraövervakningen införts oberoende av tidigare brottstrender och minskar därmed risken för systematiska skillnader mellan det kameraövervakade området och kontrollområdet.

Två naturliga experiment har genomförts i Sverige och finns bland annat beskrivna i en rapport från tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) som publicerades tidigare i år.

 

Publicerad : 2017-01-03
Publicerad av: SecurityUser

Liknande artiklar