01 apr, 2016

Fusionen mellan Rapid Larmcentral AB och Rapid Säkerhet AB är nu genomförd

Rapid Larmcentral AB 556560-6174 har fusionerats ihop med vårt dotterbolag Rapid Säkerhet AB 556565-3002 (tidigare Rapid Bevakning AB)

Bolagsverket har godkänt och registrerat fusionen mellan Rapid Larmcentral AB och Rapid Säkerhet AB och fusionen är därmed genomförd per den 1 april 2016.

Liknande artiklar