16 mar, 2022

Fortsatt stark tillväxt för Rapid Säkerhet AB

Fortsatt stark tillväxt för Rapid Säkerhet AB

Fortsatt stark organisk tillväxt för Rapid Säkerhet, nu även klart med avtal gällande Region Stockholm.

Rapid har inom kort fått klart med flera större uppdrag och det senaste är ett ramavtal med Region Stockholm. Avtalet omfattar bevakningstjänster till akutsjukhus, sjukhus, vårdcentraler, administrativa verksamheter samt övriga lokaler för succesiva leveranser under avtalsperioden. Avtalets omslutning är på ca 80-100 miljoner per år och gäller i 3 år med möjlighet till förlängning 1 år.

Med flertalet större avtal och en god volym av mindre avtal som Rapid tecknat under de senaste månaderna kalkylerar Rapid med en tillväxt på ca 80 % under de kommande 12 månaderna.

”Det är självklart väldigt kul att Rapid får detta förtroende från så många kunder. Vi har arbetat hårt med våra mål och visioner för att uppnå detta och vår organisation är väl förberedd för att hantera en sådan stor tillväxt” säger Fredrik Molin, Vice VD på Rapid Säkerhet.

Mer information kan fås av

Mats B Adman VD 0709-439305 adman@rapidsakerhet.se

Fredrik Molin Vice VD 0730-203756 fredrik.molin@rapidsakerhet.se

Rapid Säkerhet AB www.rapidsakerhet.se

 

Rapid Säkerhet AB

Rapid Säkerhet är ett auktoriserat, SSF 1063:2, SSF 136:5, ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 certifierat säkerhetsföretag. Koncernen omsätter idag drygt 200 miljoner kronor och har cirka 450 anställda.

Liknande artiklar