06 apr, 2022

Ännu ett stort uppdrag för Rapid Säkerhet AB

Nu har Rapid Säkerhet AB efter upphandling gjort klart med nytt avtal gällande Trygghetsvärdar i kollektivtrafiken för SL i Stor-Stockholm regionen. Avtalet omfattar tjänster för att öka den upplevda tryggheten för resenärer och personal i kollektivtrafiken, i form av Trygghetsvärdar.

Trygghetsvärdarna ska arbeta med service och trygghetsskapande åtgärder där resenärerna är i fokus. Rapid har idag ett motsvarande uppdrag i kollektivtrafiken i Stockholm, det nya avtalet är större än det nuvarande avtalet och omfattar hela Stor-Stockholm, vilket innebär en ytterligare utökning av det samarbete som Rapid tidigare haft med SL. Avtalets omslutning är på ca 28 miljoner per år och gäller i 4 år, med möjlighet till förlängning ytterligare 2 år (totalt 6 år) med start 1 Juli 2022.

Rapid har under 2022 fått klart med flera stora avtal vars totala avtalsomslutning ligger på ca 1 miljard som kommer att verkställas till sina fulla årsvolymer under 2023.

”Det känns väldigt bra att vi nu når dessa framgångar. Rapid har många medarbetare som gör ett fantastiskt arbete och den utveckling vi nu ser är ett resultat av detta. Vårt målmedvetna arbete med att  leverera hög kvalitet i våra uppdrag samt vikten att sätta såväl vår egen personal som våra kunder i fokus har givit ett fantastiskt resultat . Vi har en mycket stark organisation som ger oss goda förutsättningar samt skapar engagerad och motiverad personal. Detta märks tydligt i våra leveranser av säkerhetstjänster.” säger Mats B Adman, VD, Rapid Säkerhet AB.

Mats B Adman framhåller också att han värdesätter samarbetet med SL högt.

”Det förtroende vi får från SL gläder oss mycket och vi ser fram emot att fortsätta vara en stor del av trygghetsarbetet i kollektivtrafiken”, kommenterar han avslutningsvis.

Mer information kan fås av

Mats B Adman VD 0709-439305 adman@rapidsakerhet.se

Fredrik Molin Vice VD 0730-203756 fredrik.molin@rapidsakerhet.se

 

Rapid Säkerhet AB www.rapidsakerhet.se

Info Rapid.

Rapid Säkerhet är ett auktoriserat, SSF 1063:2, SSF 136:5, ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 certifierat säkerhetsföretag. Koncernen omsätter idag drygt 220 miljoner kronor och har cirka 450 anställda.

Liknande artiklar