Visselblåsartjänst

Visselblåsning

En ny visselblåsarlag började för Rapid gälla den 17 juli 2022. Enligt lagen ska man kunna larma om allvarliga missförhållanden på en arbetsplats. Anmälan görs internt till företaget eller externt, till en myndighet. Den som använder sig av visselblåsarsystemet ska skyddas mot repressalier.

Här kan du läsa om hur du kan visselblåsa till Rapid Säkerhet.

Vad är en visselblåsning?

En visselblåsning kallas det när en person rapporterar om missförhållanden i företaget där det finns allmänintresse att informationen kommer fram. Information som endast rör den rapporterande personens egen anställning eller anställningsförhållande ska inte rapporteras här. En visselblåsning kan göras vid misstanke om att brottsliga handlingar har begåtts eller medvetet ignorerats av nyckelpersoner inom företaget.

Vem kan visselblåsa till Rapid?

Utöver anställda hos Rapid omfattas flera andra också i skyddet i visselblåsarlagen. Det kan handla om arbetssökanden, praktikanter, konsulter eller andra i ett med Rapid arbetsrelaterat sammanhang.

Vad kan du visselblåsa om?

Du kan till exempel visselblåsa om:

  • Mutbrott, korruption, bedrägeri, förfalskning eller annan ekonomisk brottslighet
  • Allvarliga överträdelser av miljöregler som leder till förorening av miljö
  • Allvarliga och systematiska former av diskriminering och trakasserier
  • Personer i ledningen missbrukar sin ställning

Så här rapporterar du

Intern rapportering

  1. Genom att fylla i formuläret på denna sida.
  2. Genom att ringa telefonnummer 08-56421482 och uppge din rapport. För att behålla anonymitet i denna kanal kan du använda dolt nummer vid rapporteringen.
  3. Genom att skicka ett brev till:

Rapid Säkerhet AB
ATT: Visselblåsartjänst
Box 2046
174 02 Sundbyberg

Om du önskar att vara anonym så fyller du INTE i information angående ditt namn eller mailadress. Om du vill ha återkoppling i ärendet kan du fylla i kontaktuppgifter men avstår då anonymiteten.

Om du vill ha ett personligt möte för att avlägga din rapport kan du begära detta via någon av kanalerna ovan, så kommer ansvarig utredningsgrupp kontakta dig för mötesbokning.

Erlagda rapporter behandlas och utreds av Utredningsgruppen. Vid erlagd rapport så mottar alla medlemmar i utredningsgruppen rapporten. Om ärendet gäller någon medlem i Utredningsgruppen så exkluderas denna person från fortsatt utredning.

Utredningsgruppen består av:

  • Vice VD
  • Driftcontroller
  • HR-Resurs

Extern rapportering

Extern rapportering kan även ske till den myndighet som regeringen har utsett till behörig inom ett visst ansvarsområde. Dessa myndigheter kan till exempel vara Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen, Ekobrottsmyndigheten eller annan ansvarig myndighet. De myndigheter som är ansvariga för att implementera visselblåsarkanaler finns att hitta via Myndigheter ska inrätta visselblåsarfunktioner – Regeringen.se

Rapportera skriftligt internt genom att fylla i formuläret nedan. Kom ihåg att nämna Namn och E-post tomma om du önskar vara anonym. Om du vill ha återkoppling i ärendet så behöver du lämna kontaktuppgifter och avstår då din anonymitet.